ตาก-ชาวบ้านยื่นหนังสือแก้ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน

ตาก-ชาวบ้านยื่นหนังสือแก้ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            อ.อุ้มผาง ชาวบ้านตำบลแม่จัน ยืนหนังสือ ให้นายอำเภอ ผ่าน เทศบาล ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ตำบลแม่จัน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน

           เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2566 เวลา 10.00 น.นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ใด้ยืนหนังสือ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ตำบลแม่จัน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน ด้วยเทศบาลตำบลแม่จัน ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านนุโพ , หมู่บ้านกุยเลอตอ และหมู่ที่ 9 บ้านเปิงเคลิ่ง สาเหตุเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้และหมู่บ้านมีราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับพื้นที่หมู่บ้านติดชายแดนประเทศพม่าทำให้มีการลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านในเวลากลางคืน
           ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่จันได้ตรวจสอบแล้วประชาชนหมู่บ้านดังกล่าว มีความเดือดร้อนจริง หมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการใช้ไฟฟ้า มีทั้งสิ้น 5,340 คน จำนวน 1,173 หลังคาเรือน ราษฎรมีความเดือดร้อนในการ
ดำรงชีวิต เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลแม่จัน จึงส่งเรื่องความต้องการขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ที่ 1 บ้านนุเซะโปล้ ตำบลแม่จัน ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านนุโพ , หมู่ที่ 6 บ้านกุยเลอตอและหมู่ที่ 9 บ้านเปิงเคลิ่ง โรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่งรวมจำนวนนักเรียน จำนวน 1,215 คน ขาด โอกาสเรียบรู้จากทางอินเตอร์เน็ต และหน่ายบริการด้านสาธารณสุข รพ.สต.ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้
           นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้ใด้รับหนังสือจากเทศบาลตำบล เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่จัน ร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้า ทำหนังสือความต้องการไฟฟ้า ในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่จัน ตนเองได้รับหนังสือแล้ว จะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!