ร้อยเอ็ด-ติวเข้ม ฟาร์มจิ้งหรีด

ร้อยเอ็ด-ติวเข้ม ฟาร์มจิ้งหรีด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

ปศุสัตว์ ร่วมกับสาธารณสุข และ สวทช. ติวเข้ม ฟาร์มจิ้งหรีด ให้คำแนะนำการขอรับรองหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฮี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP ) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ในพื้นที่ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับวัตถุดิบเพื่อใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารปลอดภัย ในขั้นตอนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!