สงขลา-คุณสุรพงศ์ เจริญการยนต์ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

สงขลา-คุณสุรพงศ์ เจริญการยนต์ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นบางช่วงวลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่มีวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและการเกิดอุบัติเหตุก็มีจำนวนสูงกว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติ
          “โดยเฉพาะการขับขี่รถหลังจากที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ควรการดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาท หากมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง ควรงดการขับขี่รถทุกกรณี เพราะไม่มีใครคาดคิดหรือรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากขับรถในขณะที่มีสภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ เพราะทุกคนที่ดื่มสุรามักจะบอกว่าไม่เมา ขับรถได้ แต่สุดท้ายมีหลายรายที่เดินทางกลับไม่ถึงบ้าน และเกิดการสูญเสียระหว่างการขับขี่ จึงขอให้ทุกคนมีสติ อย่าประมาท ยอมเสียเวลา แต่ไม่เสียชีวิตและทรัพย์สิน เดินทางกลับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย”

กระผม นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ในนามโครงการชลประทานสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!