ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายส่งพระธรรมทูตสานสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติร่วมงานวันวิสาขบูชาหลายประเทศทั่วโลก

ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายส่งพระธรรมทูตสานสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติร่วมงานวันวิสาขบูชาหลายประเทศทั่วโลก

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

               วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วัดพระธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก และองค์กรพุทธนานาชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 สำหรับกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจัดให้มีพิธีสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม หล่อพระประธาน และอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณร 11 รูป ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
             “เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดพระธรรมกายในต่างประเทศจึงร่วมกับองค์กรพุทธนานาชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก อาทิ ร่วมกับองค์กรสหภาพพระธรรมทูตในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) คณะผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาติ คณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา อธิษฐานจิตให้โลกเกิดสันติภาพ ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับรัฐบาลเนปาล คณะกรรมการลุมพินี คณะสงฆ์เนปาล วัดไทยลุมพินี และคณะสงฆ์นานาชาติทุกนิกาย จัดสวดพระปริตร เดินธรรมยาตรา จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศเนปาล ร่วมกับคณะสงฆ์ ประเทศมาเลเซีย และ Dhammakaya meditation center of Selangor ประกอบพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกับชุมชนชาวพุทธในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ‘THE AUSTRALIAN OBSERVANCE OF THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK’ ณ วัด Phuoc Hue นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว
           นอกจากนี้วัดพระธรรมกายส่งพระธรรมทูตสานสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติร่วมงานวันวิสาขบูชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกในหลายประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ องค์กรพุทธนานาชาติกว่า 50 ประเทศ 20 นิกาย ร่วมกับวัดโจเกซา (มหายาน) จัดเทศกาลโคมดอกบัว (Lotus Lantern Festival 2019) เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เกาหลีใต้ กิจกรรมประกอบด้วยจัดขบวนอัญเชิญโคมวิสาขบูชาผ่านใจกลางกรุงโชล โดยมีพิธีเปิดและเริ่มตั้งขบวนที่มหาวิทยาลัยดงกุก ผ่านสถานที่สำคัญใจกลางกรุงโซลอาทิ ประตูทงแดมุน (ประตูเมืองเก่า) และกำแพงเมืองโซล เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจงโน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรจนถึงวัดโจเกซา รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร วัดภาวนาโซลเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยได้จัดขบวนรถ”ทสพลญาณมงคลประพาส” อัญเชิญพระประธาน “พระธรรมกายปางสมาธิ” เข้าร่วมงาน เริ่มด้วยการแปรแถวของขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมในชุดไทยประยุกต์ 100 คน จากนั้นเป็นขบวนพระภิกษุจำนวน 50 รูป ถือโคมเทียนรูปดอกบัว
            ส่วนประเทศมองโกเลีย Peaceful Mind Foundation ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกายมองโกเลีย และWisdom power Foundation จัดวิสาขบูชาจุดประทีปแปรอักษร ครั้งที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ Buddha Park หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลีย
           ทางด้านประเทศอินโดนีเซีย จัด WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE พิธีจุดโคมประทีป วันวิสาขบูชา ณ มหาเจดีย์บุโรบุโด ในวันอาทิตย์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 7.00-20.00 น. โดยมีกิจกรรม ขบวนรถบุปผชาติ อัญเชิญน้ำและไฟ ศักดิ์สิทธิ์ พิธีเจริญมนต์ นำนั่งสมาธิ ลั่นฆ้องวิสาขบูชา พรมน้ำพุทธมนต์ พิธี Dharma santi พิธีลอยโคมถวายพุทธบูชา ณ มหาเจดีย์บรมพุทโธ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!