นครสวรรค์-นายก อบจ. พร้อมผู้บริหารร่วมรับฟังการประชุมรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบ Big Data

นครสวรรค์-นายก อบจ. พร้อมผู้บริหารร่วมรับฟังการประชุมรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบ Big Data

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และ นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต และ ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย จากม.นเรศวร ซึ่งเป็นคณะที่จะเข้ามาดูแลระบบภูมิสารสนเทศ ให้กับอบจ.นครสวรรค์
            พร้อมด้วย นายกำพล สื่อวงศ์สุวรรณ และคณะผู้แทน จากบริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โดยคณะผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างได้รายงานถึงความคืบหน้าของระบบ การพัฒนางานของ อบจ.นครสวรรค์ ในการจัดทำโครงการระบบบริหารการจัดการ อบจ.(Nakhonsawan Provincial Administrative Organization Management System (NPao-MS))ตามแต่ละกองต่างๆ โครงการ กิจกรรมต่างๆ และรับนโยบายเพิ่มเติมจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของ อบจ.นครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลมากที่สุด
            โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้นำเสนอส่วนที่ควรเพิ่มเติม พร้อมกล่าวว่า “การวิเคราะห์ ประมวลผล ค่าของงานทุกโครงการนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ควรออกมาเป็นตัวเลข เนื่องจากประชาชน จะได้ทราบจากข้อมูลและเข้าใจได้ง่าย ทำให้รู้ถึงสถิติ ปัญหาอุปสรรค ค่าตัวชี้วัด สามารถคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ และกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่ง จึงขอฝากทางบริษัทเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะ และเพิ่มเติมข้อมูลการประสานแผนโครงการเกินศักยภาพของอบต.นั้นหากส่งเรื่องร้องเรียนมาแล้วนั้น สามารถดูได้ว่าถึงขั้นตอนไหน และที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะสาเหตุอะไร และนำข้อมูลหลักเกณฑ์คุณสมบัติ โดยที่ไม่ต้องให้ทางชุมชนส่งเรื่องเข้ามาใหม่ ซึ่งโครงการเหล่านี้ข้อมูลจะไม่หาย สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้ในปีต่อไป”
            “สำหรับข้อมูลของกองการศึกษาฯ ควรเพิ่มเติมให้มีลิงค์ที่สามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนในสังกัด ได้โดยตรง โดยคณะผู้บริหารจะได้สามารถทราบถึงข้อมูลนักเรียนร.ร.ในสังกัด ว่าควรจะสนับสนุนด้านไหนเป็นพิเศษ หรือสามารถดูได้ว่า เด็กนักเรียนมีจุดอ่อนที่จะพัฒนาเพิ่มในด้านไหน และนำไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาต่อได้ในอนาคต สำหรับข้อมูลด้านกองการท่องเที่ยวและกีฬานั้น อยากให้นำข้อมูลที่สามารถมาวิเคราะห์ได้ด้วยว่า หากจัดกิจกรรมหรือ Event ต่างๆจะไม่ทับซ้อนกับสถานที่อื่นๆ และเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการกีฬาเพิ่มเติมด้วย สำหรับกองสวัสดิการและสังคมนั้น ควรนำอาชีพที่สามารถวิเคราะห์ประมวลผลด้านการเกษตรในพื้นที่จ.นครสวรรค์มารวมด้วย เช่นการผสมพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ โดยนำข้อมูลทาง AI ทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการควบคุมราคาอาหาร สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขยายผลผลิตได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย” นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!