ระยอง-โรงแรมหรู..นำพนักงานเรียนรู้ศาสตร์เรกิบำบัด..ให้เกิดความสุขจากภายใน

ระยอง-โรงแรมหรู..นำพนักงานเรียนรู้ศาสตร์เรกิบำบัด..ให้เกิดความสุขจากภายใน

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

      นักธุรกิจสาว สร้างโรงแรมหรูกลางเมือง สวยงามแต่สงบ ฝึกอบรมพนักงานเรียนรู้ศาสตร์เรกิบำบัดให้เกิดความสุขจากภายใน พร้อมเปิดศูนย์สุขภาพบำบัดความเครียด โดยนำศาสตร์จากการทำสมาธิ คลื่นพลังเสียง ช่วยให้ผ่อนคลาย
       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ โรงแรม Hotel Fuse อ.เมือง จ.ระยอง จัดฝึกอบรมโครงการ “พบสุขจากภายใน The Happiness Within”ให้กับพนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม เพื่อสร้างความสุขอย่างสมดุลให้กับพนักงานในองค์กร โดยใช้ข้อมูลวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบำบัดความเครียดเชิงบูรณาการระหว่างเรกิกับสติ” ของหลักสูตรปริญญาเอกคณะพุทธศาสตร์ สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นำโดย นางสาวณัฏฐนันท์ คุณาจิระกุล กรรมการผู้จัดการโรงแรมโฮเทลฟิวส์ และผู้ทำวิจัยเรื่องดังกล่าว
        โดยมีพระมหาหรรษา รมมหาโส. รศ.ดร.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร ร่วมบรรยายเรื่อง
การใช้สติลดความเครียดและสร้างสุขจากภายใน” เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะเทคนิคกรแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว และ ผศ.ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง ทำการตรวจวัดคลื่นสมองด้วยการใช้เครื่อง EEG เพื่อวัดระดับความสงบสุขจากคลื่นสมองของผู้ได้รับการบำบัดความเครียดด้วยศาสตร์เรกิ และนำฝึกอบรมศาสตร์เรกิโดยอาจารย์ กิตติเชษฐ สิริศรีพรชัย ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์เรกิ จากสถาบัน Ghittichate Spiritual Alchemy
        นางสาวณัฏฐนันท์ คุณาจิระกุล  กรรมการผู้จัดการโรแรม โฮเทลฟิวส์  กล่าวว่า ด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบัน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโซเชี่ยล ที่ทำให้คนเราเกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ง่าย มีความอดทนน้อยลงจนทำให้ไม่สามารถหาความสุขจากภายในได้ การฝึกสติในรูปแบบเรกิจะช่วยให้จิตใจกลับมามีความสุขสงบได้อีกครั้ง โดยในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าแผนกของโรงแรมทุกคนเรียนรู้ศาสตร์เรกิบำบัด ระดับเริ่มต้น ซึ่งเป็นศาสตร์การทำสมาธิเพื่อความผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งร่วมกับการใช้หลักสติปัฏฐาน4 เพื่อทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล คิดบวก และมีความสุข จึงทำให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นไม่ขัดแย้ง รวมถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้มาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลตีต่อลูกค้า และผู้ร่วมงานองค์กร และสังคมต่อๆไป
          ด้านนางนันทนา ฐิติจิรัฐติกาล หรือโค๊ชติ๋ว กล่าวว่า คริสตัลซิงกิ้งโบล์ว คือคลื่นเสียงบำบัดมีประโยชน์ ในการช่วยปรับคลื่นสมองให้ผู้ที่ได้รับฟังเกิดความสงบ มีสมาธิ แล้วก็ส่งผลไปถึงสุขภาพที่ดีได้
          นอกจากนี้ โรงแรมโฮเทลฟิวส์ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชื่อ ออนิกซ์ โฮลิสติก เวลเนส (Onyx Holistic Wellness) ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับคมคนรักสุขภาพได้เข้ามาใช้บริการดูแลด้านการผ่อนคลายจิตใจ ให้บริการทั้งผู้เข้าพักในโรงแรมและบุคคลทั่วไป โดยมีบริการบำบัด ได้แก่ รับเทรนนิ่งการใช้ศาสตร์เรกิ เรกิบำบัด ศิลปะบำบัด คลื่นเสียงบำบัด มีกิจกรรมคลายเครียด (Workshop) ได้แก่ สอนการใช้สุคนธ์บำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหย สอนการใช้หินคริสตัลและการอ่านไพ่ออราเคิลอย่างถูกวิธี รวมถึงการทำสมาธิพร้อมคลื่นเสียงบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย มุ่งหวังให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขและลดความเครียดได้ด้วยตนเอง

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!