เชียงใหม่-ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งในรูปแบบวิถีใหม่

เชียงใหม่-ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งในรูปแบบวิถีใหม่

ภาพ-ข่าว:นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์

      จังหวัดเชียงใหม่ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งแบบวิถีใหม่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
        วันนี้ (31 ต.ค. 63) ที่บริเวณข่วงประท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน หรือ Chiang Mai Creative City of Craft & Folk Art เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งการต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง รอบคูเมืองเชียงใหม่ ลานโคมล้านนา ซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง และการประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสาย สืบสานล้านนา รวมถึงการประดับโคมไฟตกแต่งเมือง
         ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กำหนดจุดจัดแสดงประกวดรถกระทงใหญ่ 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ แทนการเดินขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วย บริเวณลานประตูท่าแพ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูช้างเผือก ประตูสวนดอก แยกตลาดสมเพชร ประตูเชียงใหม่ และด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการจะได้ทำการพิจารณาตัดสินเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมการประกาศผลการตัดสินในคืนวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
         ทั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการเช็คอิน (Check in) ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรอง พร้อมทั้งขอให้งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน งดการจุดประทัดยักษ์ งดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างเด็ดขาด และขอเชิญชวนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!