ประจวบคีรีขันธ์-กต.ตร.ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้ยอดเงินกว่า 3 แสนบาท

ประจวบคีรีขันธ์-กต.ตร.ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้ยอดเงินกว่า 3 แสนบาท

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายวสันต์ ร่อนทองชัย ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ, นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาล กม.5, คณะ กต.ตร.สภ.เมืองประจวบฯ, ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองประจวบ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมืองประจวบฯ โดยมี พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์ร่วมในพิธี ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 332,159.97 บาท ซึ่งทางวัดจะได้นำไปทำนุบำรุงศาสนสถานให้คงอยู่สืบไป
           การทอดผ้าป่า เป็นประเพณีในพระพุทธศาสนามาช้านาน เนื่องจากพระภิกษุมีจำนวนมากขึ้นทำให้เครื่องนุ่งห่มของพระไม่เพียงพอ ที่จะเก็บมาจากป่า ซึ่งแต่เดิมในสมัยพุทธกาล พระภิกษุผู้สันโดษในการนุ่งห่ม ได้เก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้หรือผ้าที่ห่อซากศพของมนุษย์มาตัดเย็บเป็นจีวร และได้อาศัยเปลือกไม้ย้อมฝาด กลายเป็นผ้ากาสาวพัตร์ ในสมัยต่อมา ประชาชนเห็นว่าพระภิกษุไม่สามารถหาผ้าจากป่ามาทำจีวรได้อย่างเพียงพอกับจำนวนของภิกษุ จึงได้นำผ้าซึ่งตัดเย็บแล้วไปไว้ในป่า พาดไว้ตามกิ่งไม้ จึงเรียกกันว่าผ้าป่า และพระภิกษุได้อาศัยผ้าจากป่าเหล่านี้ ทำเป็นจีวรนุ่งห่มสืบมา ประเพณีการทอดผ้าป่าจึงยังคงมีอยู่และเป็นมรดกตกทอดกันมาทุกวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!