ร้อยเอ็ด-นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิตติยาภา

ร้อยเอ็ด-นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิตติยาภา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรวิมล เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ประกอบพิธี โดยมี โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม
              จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำส่วนราชการ ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ แก่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา จำนวน 999 ต้น เพื่อนำไปถวายพระสังฆาธิการ และมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปปลูก เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าหญิง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาค จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล
              ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา น้อมถวายพระพรแด่องค์ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศของมหาเถรสมาคม เช่น ถวายภัตตาหารเพล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร และบริจาคโลหิต เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!