สิงห์บุรี-แนะแนวเตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหารให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

สิงห์บุรี-แนะแนวเตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหารให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

               วันที่ 28 ก.พ.66 พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จว.สิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) พร้อม ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ได้ให้การต้อนรับ คณะส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดย พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ รอง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ พ.ท.ผศ.อภิเษก มนเทียนวิเชียรฉาย ร.ท.พชรพล พนาคุปต์ ร.ต.พรหมชนก เกตุพันธ์ ในโอกาสที่ทางคณะได้มาแนะแนว ให้กับน้องๆ โรงเรียนสิงห์บุรี ระดับชั้น ม.3 – ม.6 ในการเตรียมตัวเข้าสอบโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับราชการทหารในอนาคต บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่น้องๆ จะได้รับเมื่อได้เข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบก และได้แนะนำเพิ่มเติมด้านหมอ พยาบาล ของกองทัพบก สำหรับน้องๆ ที่สนใจ
              โดยขณะนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 3 มีนาคม 2566 (รอบทั่วไป) โดย มีคุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัครสอบ ดังนี้ เพศชาย อายุ 16-18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2548-2550) วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า สอบรอบแรกภาควิชาการ 2 เม.ย. 66 ประกาศผลสอบรอบแรก (Internet) 10 เม.ย. 66 สอบพลศึกษา/สัมภาษณ์ 19 เม.ย. 66 – 22 เม.ย. 66 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (Internet) 8 พ.ค. 66 วันทำสัญญา 14 พ.ค. 66 สามารถดาวโหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://faq.crma.ac.th/images/admission-gen.pdf

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!