กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯนำข้าราชการ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯนำข้าราชการ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่หึ่ง โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 และพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ
                ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับศีล ต่อจากนั้นประธานในพิธีฯถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ และข้าราชการ ประชาชน ร่วมถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรที่เหลือจนครบ เป็นอันเสร็จพิธี
                ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้ออกประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่องในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 สำหรับสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในส่วนภูมิภาค เปิดสอบ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!