อ่างทอง-วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่างทอง-วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         เทศบาลตำวิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง ร่วมงานอำเภอวิเศษชัยชาญ วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) และจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
          โดยนายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ นางสาวสุดารัตน์ สุดโต หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวชุติมา เทียนไชย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวสิริลักษณ์ รัมมะนพ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้ชมและน้อมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ ที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนชาววิเศษชัยชาญ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!