ตาก-จัดพิธีรำลึกวีระชนกล้า เชิดชูวีรกรรมนักรบไทย ที่บ้านทหารผ่านศึก

ตาก-จัดพิธีรำลึกวีระชนกล้า เชิดชูวีรกรรมนักรบไทย ที่บ้านทหารผ่านศึก

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ มอยหมายให้ นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอวุโส อำเภอพบพระ เป็นประธานงาน ” 3 กุมภาพันธ์ “ “วันทหารผ่านศึก “ณ. บ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า ณ.ศาล สมเด็จพระนเรศวร หมู่บ้านทหารผ่านศึก โดยมี พันโทศุภกร ภู่จันทร์ ผู้บังคับการควบคุม ฉก.ราชมนู พันเอกปรเสริฐ ยศโยธิน ผู้แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33 สำนักงานพัฒนาถาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู ฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และครอบครัวทหารผ่านศึก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระจังหวัดตาก เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ที่จัดกิจกรรม วันทหารผ่านศึก รำลึกวีระชนผู้กล้า สืบเนื่องมาจาก หมู่บ้านทหารผ่านศึก กว่า 100 ครัวเรือน เป็นราษฎร ที่มาจากอดีตทหารผ่านศึก นอกประจำการ ตาม (โครงการ พพพ.)โครงการจัดสรรพื้นที่ทำกินพบพระ โดย.กองทัพภาคที่ 3 จัดสรรพื้นที่ทำกิน ให้กับ ครอบครัวทหารผ่านศึก จำนวน 20 ไร่ บ้าน 1 หลัง พร้อมที่อยู่อาศัย 2 งาน
              ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า กิจกรรมวันทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้มีการจัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ ดอกป๊อปปี้ สีแดง นั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด ดังนั้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้เห็นดอกป๊อปปี้บานสะพรั่ง มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า
           ประวัติความเป็นมาของ วันทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันทหารผ่านศึก” โดยมี พลโท ชมะบูรณ์ ไพรีระย่อเดช เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2510 องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์กรเพื่อการกุศลของรัฐ และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นครั้งคราว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!