นครสวรรค์-นายก อบจ.ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือการปฏิบัติงานฝึกอบรมเวชศาสตร์ฯ พัฒนาระบบสาธารณสุขชนบท

นครสวรรค์-นายก อบจ.ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือการปฏิบัติงานฝึกอบรมเวชศาสตร์ฯ พัฒนาระบบสาธารณสุขชนบท

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายก อบจ.ร่วมปรึกษาหารือ นายแพทย์ถนอม เรื่องความร่วมมือการปฏิบัติงานฝึกอบรมเวชศาสตร์ฯ พัฒนาระบบสาธารณสุขชนบท ร่วมส่งแพทย์ประจำ รพ.สต.

              เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกันให้การต้อนรับ นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนคณะแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก และร่วมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือในการปฏิบัติงานฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน พัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนในรพ.สต.และชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้มีการพัฒนาสุขภาพชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณสุขในเขตพื้นที่ชนบท
              โดยในการปรึกษาหารือครั้งนี้นั้น เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 99 แห่งอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงจำเป็นต้องมีการร่วมปรึกษาหารือ เพื่อวางแนววิธีการดำเนินการ และจะมีการลงนามทำความร่วมมือระหว่าง คณะแพทย์ศาสตร์สถาบัน พระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขในเขตพื้นที่ชนบท อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!