กาญจนบุรี-ร้องวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือพื้นที่ทิ้งขยะ..!!

กาญจนบุรี-ร้องวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือพื้นที่ทิ้งขยะ..!!

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

“สาเหตุหมดสัญญา ซึ่งพื้นที่ติดเป็นของทหารดูแล ให้ต่อสัญญา แค่ปีต่อปี ทำให้นักลงทุนไม่กล้าไปลงทุนกำจัดขยะ เขาต้องการต่อสัญญาได้ในระยะยาว”

                  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องแต่ละ อปท.กว่า 60 แห่ง กำลังเดือดร้อน เนื่องจากบ่อขยะบ้านเขาทองที่เคยนำขยะไปทิ้ง และอยู่ในการดูแลของ อบต. แก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นายจักกฤช มหากิจวรกุล เป็นนายกฯ มาได้เกือบ 2 ปี ซึ่งในอดีตบ่อขยะ บ้านเขาทอง แห่งนี้ทางฝ่ายทหารกองพลที่ 1 ดูแลพื้นที่ แต่ปัจจุบัน ทางกองพลที่ 1 ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับทางกองพลทหารราบที่ 9 กลับไปดูแล และบ่อขยะได้หมดสัญญา ทางอบต. แก่งเสี้ยน ซึ่งดูแลบ่อขยะดังกล่าว ได้ทำหนังสือผ่านไปตามขั้นตอน เพื่อขอใช้บ่อขยะแห่งนี้ต่อ ในระยะยาว แต่ได้รับการตอบรับกับทางเจ้าของพื้นที่ ที่ดูแลจะต่อสัญญาได้เพียงแค่ปีต่อปีเท่านั้น ทำให้ทางผู้ไปลงทุนกำจัดขยะไม่กล้าไปลงทุน ทำให้เวลานี้ขยะในพื้นที่เริ่มเพิ่มมากขึ้น เกิดจากว่ากว่า 60 อปท. ก็ยังนำขยะมาทิ้งต่อเนื่อง ทาง อบต. แก่งเสี้ยน ผู้ดูแลพื้นที่จึงจำเป็นต้องขอปิดบ่อขยะแห่งนี้ จนทำให้ทั้ง 60 อปท. ต้องเดือดร้อน ไปรวมตัวประชุม เพื่อขอให้ทาง อบต. แก่งเสี้ยน เปิดให้นำขยะมาทิ้งออกไปก่อน และร่วมกันหาทางแก้ไขเรื่องขยะให้สามารถนำขยะมาทิ้งได้อย่างถาวรต่อไป
                ในที่ประชุม อปท.กว่า 60 แห่ง ได้แจ้งว่าบางแห่งได้เตรียมพื้นที่เพื่อนำขยะกำจัดด้วยตนเอง แต่ถูกทางหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมห้ามดำเนินการ หากจะทำการกำจัดขยะเองต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางสิ่งแวดล้อมกำหนด ไม่เช่นนั้นนายกฯ อาจเจอข้อหาถึงขั้นติดคุกได้ จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะนำขยะกำจัดเองได้เพราะขั้นตอนเยอะมากๆ ซึ่งเทศบาลบางแห่งมีพื้นที่นับร้อยไร่เป็นของตนเองยังไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะได้ และบ่อขยะบ้านเขาทอง อบต.แก่งเสี้ยน แห่งนี้ทางกว่า 60 อปท. ได้ถูกบังคับให้ร่วมทำ MOU ก่อนหน้านี้ ต้องนำขยะมาทิ้งยังบ่อขยะเขาทอง แห่งนี้ แล้ววันนี้กับมาเจอปัญหาเช่นนี้ เมืองกาญจน์ เป็นเมืองท่องเที่ยว หากไม่มีที่ทิ้งขยะอะไรจะเกิดขึ้น อปท.บางแห่งมีขยะมากวันละเกิน 50 ตัน
               สำหรับปัญหาดังกล่าว ให้มีการต่อสัญญาเพียงปีต่อปี นั้นทางผู้รับเหมาที่กำจัดขยะ เขาไม่สามารถนำเครื่องจักรมาลงติดตั้งในพื้นที่ได้ เพราะเกรงจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง เขาต้องการให้มีการทำสัญญาออกไปได้เป็นระยะเวลา 10 – 20 ปี ดังนั้นทาง อบต.แก่งเสี้ยน เองก็ต้องการให้ทางฝ่ายทหารที่ขอใช้พื้นที่ทิ้งขยะบ้านเขาทอง นี้คืนกับไปทางราชพัสดุ เพื่อทาง อบต.แก่งเสี้ยนจะได้ไปขอใช้พื้นที่กับทางราชพัสดุแทน จึงขอวิงวอนให้ทางฝ่ายทหารที่ได้ขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งได้ขอใช้พื้นที่ไว้จำนวนมาก ทางอบต.แก่งเสี้ยน ต้องการพื้นที่เพียงไม่เกิน 100 ไร่ ได้มีไว้กำจัดขยะ เนื่องจากปัจจุบันเป็นพื้นที่ท้งขยะอยู่แล้ว ในที่ประชุมทั้ง 60 อปท. ขอฝากไปยังเจ้าของพื้นที่ได้เห็นแก่ส่วนรวมด้วย
              นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน กล่าวว่าที่ต้องออกมาปดบ่อขยะเนื่องจาก แบกรับภาระไม่ไหว เมื่อสัญญาหมดพื้นที่เป็นของการดูแลของทหาร ทาง อตบ. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ทาง อบต.มีอยู่เกือบ 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณ ของแต่ละ อปท. จัดสรรมาให้เพื่อนำไปกำจัดขยะ เพราะจะผดกฎหมาย เงินทั้งหมดยังอยู่ในคลัง ปัจจุบัน อปท.ต่างๆนำขยะมูลฝอยมากำจัดที่บ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ของตำบลแก่งเสี้ยน ตกวันละประมาณ 250 ตัน ซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติ จึงขอฝากไปถึงรัฐบาลที่กำลังจะมีในอนาคตอันใกล้ๆนี้ โปรดให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังด้วย โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นที่ทหาร ดังเช่นบ่อขยะเชิงเขาทองที่กำลังมีปัญหากันอยู่ในขณะนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!