ประจวบคีรีขันธ์-เศรษฐกิจชายแดนฟื้นตัว สินค้านำเข้า-ส่งออกด่านสิงขร รอบ 4 เดือน มูลค่ากว่า 707 ล้านบาท

ประจวบคีรีขันธ์-เศรษฐกิจชายแดนฟื้นตัว สินค้านำเข้า-ส่งออกด่านสิงขร รอบ 4 เดือน มูลค่ากว่า 707 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม โดยสำนักงานด่านศุลกากรจังหวัดฯ ได้รายงานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้มีการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนได้ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.30 – 18.30 น. พบว่ามีแนวโน้มการนำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในรอบ 4 เดือนของปีงบประมาณ 2566 คือตั้งแต่เดือน ต.ค.65 – ม.ค.66 มีมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวมประมาณ 653 ล้านบาท
               ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประมงจาก จ.มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เช่น ปู กุ้ง กั้ง มีชีวิต, ปูแสมดองน้ำเกลือ, หมึกกล้วยแช่แข็ง, ปลาดาบแช่แข็ง, ปลาลิ้นหมาแช่แข็ง ส่วนตัวเลขการส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขร ตั้งแต่เดือน ต.ค.65 – ม.ค.66 มีมูลค่ารวมประมาณ 54 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ลูกกุ้งขาว ปลากด ปลาริวกิว กระป๋องเปล่าพร้อมฝาปิด กระเบื้องเซรามิคปูพื้น รวมมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกในช่วงระยะ 4 เดือน กว่า 707 ล้านบาท ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าชายแดน แม้ว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าจะสูงกว่าการส่งออกค่อนข้างมาก แต่จะส่งผลดีต่อเนื่องถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
               โดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่จะขนถ่ายสินค้าผ่านด่านสิงขรต้องแจ้งเป็นหนังสือ ระบุเวลาเข้า-ออก ข้อมูลสินค้า ยานพาหนะ ผู้ควบคุมสินค้า ผู้ขนถ่ายสินค้าให้จังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ขนถ่ายสินค้า การจัดระเบียบการจราจรและการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ขนถ่ายสินค้า ส่วนการนำยานหานะของทั้ง 2 ฝ่าย เข้า-ออกเพื่อขนถ่ายสินค้า ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!