ฉะเชิงเทรา-เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา-เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

              วันที่ 1 ม.ค.66 พล.ต.ต.นเรวิท สุคนธวิช ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางประภาพรรณ ชูเก็น ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ประจำ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมี พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รอง ผบก. พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา นายประชา คล้ายสิงห์ ประธานคณะทำงานศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นางวิภา เฟี่องฟูดำรงชัย ประธาน อสค.ฉะเชิงเทรา นายสุเทพ การะพิทักษ์ คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ย อสค.ฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
             ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คดีความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ 7 ฐาน คดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล หากตกลงกันได้ บันทึกข้อตกลงนี้สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย และด้วยความสมัครใจคู่กรณีตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!