อุบลราชธานี-กองบิน 21 ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สปช.อุบลฯ มอบผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ ให้ปชช.

อุบลราชธานี-กองบิน 21 ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สปช.อุบลฯ มอบผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ ให้ปชช.

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันนี้ ( 31 ม.ค.66) นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน 21 ได้นำหน่วยมิตรประชา กองบิน 21 ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 21 ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ และนายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ และหมอนขิด ให้กับประชาชน ที่หมู่บ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศหนาว โดยมีกิจกรรม เลี้ยงอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ข้าวจี่ และขนมจีน แก่ประชาชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมมอบ ผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ ในครั้งนี้
               สำหรับกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสังกัดกองทัพอากาศ มีหน้าที่หลักในการ ปกป้องอธิปไตย และความมั่นคงของประเทศชาติ นอกจากนั้นยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้กองบิน 21 ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด หากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยหนาว เกิดขึ้นกับประชาชนชาวอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ทางกองบิน21 จะระดมสรรพกำลัง ยุทโธปกรณ์เข้าบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเร่งด่วน และเต็มกำลัง เต็มความสามารถ ด้วยดีตลอดมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!