อุบลราชธานี-นายกฯเหล่ากาชาดฯเยี่ยมให้กำลังใจ น.ร.ส่งเสริมการพูด อ่าน เขียน ใน ร.ร.ตชด.

อุบลราชธานี-นายกฯเหล่ากาชาดฯเยี่ยมให้กำลังใจ น.ร.ส่งเสริมการพูด อ่าน เขียน ใน ร.ร.ตชด.

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             บ่ายวันนี้ ( 31 ม.ค.66 ) นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร นางสาวกิตติยากร แก้วใส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวมุญญรัตน์ ขุนทอง นักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุบลราชธานี นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเป้าหมาย ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และในโอกาสเดียวกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะได้พบปะ และพูดคุยกับคุณครูประจำโรงเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!