นครสวรรค์-นายก อบจ. เปิดอบรม รุ่น 2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นครสวรรค์-นายก อบจ. เปิดอบรม รุ่น 2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด อบจ.นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2
              อบจ.นครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นนักเรียน ชั้น ม.2 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษา ที่เหมาะสมในทุกช่วงชั้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีแกนนำนักเรียนในการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
               โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นายชนวีร์ สีชมภู จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path 2 health) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวคิด “เพศวิถีศึกษา” “การอ่านแผนเพศวิถีศึกษา ความรู้แบบเริ่มที่ผู้เรียน” และ ”กิจกรรมกลุ่ม การระดมความคิดเห็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ” ทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็น
                นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การมีแฟนในวัยเจริญพันธุ์นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่หากเกิดการพลาดพลั้งตั้งครรภ์ในวัยเรียนขึ้นมาจะเรียนหนังสือลำบาก การที่วาดฝันอนาคตไว้ตามที่ต้องการ อนาคตจะดับไป หากมีครอบครัวในวัยเรียน เด็กนักเรียนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นมีแฟนได้ แต่ควรที่จะเป็นเพื่อนที่รู้ใจช่วยเหลือพึ่งพากันไปเล่าเรียน แล้วพากันไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนที่วาดฝันไว้ ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้เข้มแข็งและมั่นคง และขอขอบคุณวิทยากร คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และขอฝากข้อคิดเตือนใจนักเรียนไว้ว่า ชีวิตอาจสะดุดล้มลง เพราะความพลั้งเผลอได้ ขอให้ระมัดระวัง รอบคอบในการใช้ชีวิตเพื่ออนาคตที่ดี”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!