สิงห์บุรี-อำเภอเมืองสิงห์บุรี ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สิงห์บุรี-อำเภอเมืองสิงห์บุรี ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

           วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน กันยายนโดยก่อนเริ่มการประชุม นายสมพงษ์ สอนสืบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ เป็นผู้นำสวดมนต์ และนายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคำปฎิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติและสามัคคี
           จากนั้น ได้ประดับอินทนูพร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 5 ราย คือ 1.นางปิยะทิพย์ ลาภรวย เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ นางอมรรัตน์ โภควัฒน์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ นายลัทธากร ตั้งวัฒนะกิตติ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ นายประเมศฐ์ พลีกิตติวัฒน์ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ และนางสาวฟาริดา ถนมอสินธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ ต่อจากนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี แนะนำข้าราชการ ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เที่ยม ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!