ระยอง-“ทีมลูกระยองพัฒนา”โชว์วิสัยทัศน์ ขอโอกาสพัฒนาระยอง

ระยอง-“ทีมลูกระยองพัฒนา”โชว์วิสัยทัศน์ ขอโอกาสพัฒนาระยอง

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

       “วิชิต ศรีชลา”อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง นำทีมบริหาร “ทีมลูกระยองพัฒนา” โชว์วิสัยทัศน์ ขอโอกาสพัฒนาระยองสู่นครระยองยุคใหม่
       ที่โรงแรมพลายไพรม์ ถนนสุขุมวิท อ.เมือง  จ.ระยอง นายวิชิต ศรีชลา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครระยอง ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครระยอง นำทีมบริหาร “ทีมลูกระยองพัฒนา”มีนายภูษิต ไชยฉ่ำ นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล นายเสรี สุวรรณวิจิตร และนายนิพนธ์ เตชะโชควารี โชว์วิสัยทัศน์ขอโอกาสเพื่อพัฒนาเมืองระยองให้เติบโตสู่นครระยองยุคใหม่
        นายวิชิต กล่าวว่า เรามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้นครระยองเป็นเมืองที่เอื้อเพื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกับคนหนุ่มคนสาว นอกจากนี้เรายังมีวิสัยทัศน์ครอบคลุมทุกมิติที่จะนำนครระยองของเราสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งวิสัยทัศน์สู่นครระยองยุคใหม่ ประกอบด้วย  นครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี นครสัมมาชีพแห่งภูมิปัญญา นครแห่งคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกวัย   นครแห่งเศรษฐกิจพร้อมทุกการเปลี่ยนแปลง
       “เรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องนครระยอง จากปัญหาต่างๆ ที่พบเจอกันทุกวัน จากการรับฟังเสียงพี่น้องนครระยองที่เรารับมาจากการลงพื้นที่ ทำให้เราต้องจัดทำ 6 วาระเร่งด่วน เพื่อลดความเดือดร้อนและเพิ่มความสะดวกแก่พี่น้องนครระยอง”ซึ่ง 6 วาระเร่งด่วนนครระยอง ประกอบด้วย เมืองสะอาดทั้งปี รีเซ็ตการจราจร ตัดตอนน้ำท่วม ศูนย์ระวังภัย 4 มุมเมือง ปรับปรุงอารยสถาปัตย์ ยืนหยัดการเมืองสุจริต
        ทั้งนี้”การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ เป็นโอกาสในการตัดสินใจครั้งสำคัญของพี่น้องนครระยอง ที่จะเลือกบุคคลที่ไว้วางใจให้เข้ามาบริหารและกำกับดูแลการบริหารเทศบาลนครระยอง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครระยอง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากๆ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!