สิงห์บุรี-จัดพิธีปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

สิงห์บุรี-จัดพิธีปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2567 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นางวันวิสาข์ ดิลกพรเมธี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดกลางธนรินทร์ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!