กาญจนบุรี-จัดการอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กาญจนบุรี-จัดการอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2567 นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง หลักสูตร 3 วัน เขตบริการสุขภาพที่ 5 จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็งในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 เครือข่ายและนโยบายด้านโรคมะเร็งครบวงจร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!