กาญจนบุรี-นายแพทย์สาธารณสุข ร่วมประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

กาญจนบุรี-นายแพทย์สาธารณสุข ร่วมประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 2 เมษายน 2567 นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมจตุภัทร อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
          ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้ เป็นการนำผลการดำเนินงานจากประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ในพื้นที่ 8 จังหวัด มาสรุปและพิจารณาข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสู่ความสำเร็จ พร้อมด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานจากการตรวจราชการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอเรื่องฟันเทียมพระราชทาน การปรับเลิกการแจ้งคิวเป็นเวลาที่จะได้รับบริการ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันงานกุฏิชีวาภิบาลที่วัดเวฬุวัน อำเภอทองผาภูมิ ผลงาน control DM/HT การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน และตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!