สุพรรณบุรี-สีสันวันงาน อสม. สวมหมวกกันน็อคเต้นรำหน้าเวทีหนึ่งเดียวในไทย

สุพรรณบุรี-สีสันวันงาน อสม. สวมหมวกกันน็อคเต้นรำหน้าเวทีหนึ่งเดียวในไทย

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / อาคำ หลักคำ

          ที่ลานอเนกประสงค์วัดใหม่นพรัตน์ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2567 โดยมี นายไพทูรย์ วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้องกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมงาน
          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า อสม. เป็นบุคคลสำคัญในการป้องกันโรค ที่มีความเสียสละที่ได้อุทิศตน ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นกำลังสำคัญต่อไปในการทำให้ประชานในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม ซึ่งต้องเดินหน้าทำภารกิจสำคัญในอย่างต่อเนื่องทาง อสม.อำเภอสองพี่น้องจึงร่วมใจป้องกันภัยทางท้องถนนรณรงค์สวมหมวกกันน็อกนิรภัยด้วยรักและห่วงใยมอบความปลอดภัยให้ อสม.โดยมอบหมวกกันน็อคให้กับ อสม.ทุกคนกว่า 2,000ใบ
          นายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดได้เห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในชุมชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและทุกประเทศทั่วโลก จากผลงานที่โดดเด่นในการเป็นทัพหน้าในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบใบปนะกาศเกียรติคุณให้นายวีระ เหมบุตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส่วนสีสันในงานคือนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับหัวหน้าส่วนราชการและ อสม. ต่อมาได้สวมหมวกกันน็อคขี่ จยย.เก่าแก่อายุ 40 ปี โชว์ภายในงานนายณัฐภัทร เผยว่าการใส่หมวกกันน็อคเป็นผลดีปลอดภัยเมื่อเหตุอุบัติเหตุป้องกันศีรษะที่เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของคนเรา และรถ จยย.คันดังกล่าวเป็นของนายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องกล่าวว่าได้รับ จยย.คันนี้มาจากราชการเมื่อตอนบรรจุราชการใหม่ใหม่และยังเก็บรักษาไว้หมดค่าซ่อมบำรุงไปกว่า 30,000บาท แพงกว่าตัวรถอีก
          ต่อมานายณัฐภัทร ได้ร่วมร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีทำให้ อสม.ใส่หมวกกันน็อคออกมาแต้นรำอย่างสนุกสนานพร้อมนำโทรศัพท์เปิดไฟฉายโปกไปมาเป็นภาพที่สวยโดยไม่เคยเห็นที่ใหนมาก่อนและอสม.ที่ใส่หมวกกันน็อคออกมาเต้นรำได้รับรางวัลเงินสดคนละ 100 บาท จากนายณัฐภัทร และนายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล หรือกำนันพุก อดีตกำนันดัง ต.บางเลน อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองพี่น้อง หมดไปกว่า50,000บาท แจกรางวัลจนทางผู้ว่าต้องเปลี่ยนทางนั่งแจกรางวัลจากนั่งคุกเข่าเปลี่ยนเป็นนั่งขัดตะหมาด ทั้งนี้ยังจับรางวัลเช่าตู้เย็น และอื่นๆอีกมากมายให้ อสม.ที่มาร่วมงานในงานมี อสม.แต่งตัวเป็นดำดง ที่เป็นกระแสฟีเวอร์อยู่ตอนนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!