ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา ย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเหล็ก 2 ผลงาน QCC คว้ารางวัล Thailand Quality Prize 2024

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา ย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเหล็ก 2 ผลงาน QCC คว้ารางวัล Thailand Quality Prize 2024

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          กลุ่มเหล็กสหวิริยาย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมอุตสาหกรรมเหล็ก คว้าสองรางวัลในการประกวด “Thailand Quality Prize 2024” โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI (ที่7 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา รับมอบสองรางวัลคุณภาพในการประกวด Thailand Quality Prize 2024 จากนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 6 จากขวา) ประกอบด้วย 1) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ได้รับรางวัลระดับทองแดง ประเภท New Born QCC Prize จากผลงาน “ลดความเสียหายจาก Scale เข้า Housing Bearing” พัฒนาผลงานโดยพนักงานกลุ่ม SPSB Team และ 2) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับรางวัลระดับเงิน ประเภท Manufacturing QCC Prize จากผลงาน “ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง No.2 Roll Grinding” พัฒนาผลงานโดยพนักงานกลุ่ม Miracle Team ทั้งสองผลงานเป็นตัวแทนองค์กรจากการดำเนินกิจกรรมคุณภาพกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle) ภายในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานเป็นทีม ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวัดผลเชิงรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ตามแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้การประกวด Thailand Quality Prize จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือส.ส.ท. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!