นครสวรรค์-นายก อบจ. เป็นประธานเปิดงานการจัดอบรมเชิงสัมมนาการสร้างเครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ ชมรมวัฒนธรรมสุจริต

นครสวรรค์-นายก อบจ. เป็นประธานเปิดงานการจัดอบรมเชิงสัมมนาการสร้างเครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ ชมรมวัฒนธรรมสุจริต

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงสัมมนาการสร้างเครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นโดยชมรมวัฒนธรรมสุจริต ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ สมาคมวิทยุกระจายเสียงนครสวรรค์ โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ สมาชิกชมรมวัฒนธรรมสุจริตจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ สื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงนครสวรรค์ จำนวน 70 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์
          ด้วยชมรมวัฒนธรรมสุจริตจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดอบรมเชิงสัมมนาการสร้างเครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานงานในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ให้กับเด็กและเยาวชนได้นำไปใช้ “ละลายชั่ว กลัวบาป” ไม่คิด ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต
          พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การพัฒนาทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นทางรอดของมนุษย์ ซึ่งเราถูกปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย มีการสร้างกระบวนการเครือข่ายเข้ามาดูแลสังคม เป็นเรื่องที่ดี เป็นความงดงามของวิธีคิดที่ชมรมจัดขึ้น ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ต่อยอดมาจากปรัชญาพุทธคือความประพฤติดี ประพฤติชอบ แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หลายอย่างจึงเปลี่ยนไป มีการละเลยในเรื่องจิตใจ การที่ได้มีชมรมวัฒนธรรมสุจริตขึ้น เป็นเรื่องที่ดีมาก ในส่วนของ อบจ.นครสวรรค์ ก็มีผู้ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องทุจริตในหน่วยงาน และในส่วนของชมรม วางกรอบไว้กว้างมาก ผมคิดว่าต้องมีการบูรณาการขึ้น จะขับเคลื่อนโดยชมรมเดียวไม่ได้ ไว้โอกาสหน้าเรามาหารือกันอีกครั้ง”
          นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนา ในหัวข้อเครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชมรมวัฒนธรรมสุจริต และสมาคมวิทยุกระจายเสียงนครสวรรค์ ซึ่งมีหน่วยงานร่วมเสวนาได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 จังหวัดนคสรวรรค์ , คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!