นครสวรรค์-เหล่ากาชาดจังหวัด รับบริจาคโลหิตที่โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย

นครสวรรค์-เหล่ากาชาดจังหวัด รับบริจาคโลหิตที่โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ โดย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานเหล่ากาชาด กลุ่มที่ 2 มอบหมายให้ นางรจนา สุพิชญางกูล และนางสาวกนกนุช หมีทอง คณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่และพยาบาลไปรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคอวัยวะจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย จำนวน 30 ราย
          นายกเหล่ากาชาด กล่าวว่า “เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยและพนักงานที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบคุณพนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ร่วมกันบริจาคโลหิตและอวัยวะซึ่งเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไป ขออนุโมทนาบุญจากการกระทำดังกล่าวได้ส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ร่ำรวย คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดสมปรารถนาจงทุกประการ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!