กาญจนบุรี-ปลัดจังหวัดเดินทางมาเป็นประธานในการตรวจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ปี 2567

กาญจนบุรี-ปลัดจังหวัดเดินทางมาเป็นประธานในการตรวจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ปี 2567

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานตรวจประเมินผลงาน ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำคัญ มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ที่สนใจ
          โดยอำเภอศรีสวัสดิ์ได้พิจารณาคัดเลือก นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆที่ร่วมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
          นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต. ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด) พร้อมด้วย หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันนเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2567 และให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ. ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!