ศรีสะเกษ-รองนายก รมต. ลุยแก้ไขปัญหาภัยแล้งปรางค์กู่ มอบ ผช.รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงสำรวจพื้นที่

ศรีสะเกษ-รองนายก รมต. ลุยแก้ไขปัญหาภัยแล้งปรางค์กู่ มอบ ผช.รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงสำรวจพื้นที่

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.ปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขตตรวจราชการที่ 14 เดินทางมาลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำห้วยลีลา ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาจาก ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย และผู้นำชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ห้วยลีลาตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอ โดยในที่ประชุมได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เพื่อกล่าวพบปะทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาในการขุดลอกลำห้วยลีลาแห่งนี้อย่างเร่งด่วน โดยจะใช้งบกลาง จำนวน 10 ล้านบาท มาแก้ปัญหานี้ ซึ่ง ดร.ณหทัย ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจห้วยลีลา พบว่ามีความตื้นเขินตลอดลำห้วย
          จากนั้น คณะ ดร.ณหทัย ได้เดินทางไปที่ปราสาททามจาน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ โดยได้เข้าไปทำการกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในปราสาททามจานและได้ทำการสำรวจกุดปราสาททามจาน ต.สมอ ซึ่งมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นที่ ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มี นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ ได้นำเสนอของบประมาณในการขุดลอกกุดปราสาททามจาน โดยมี คุณแม่สุนีย์ อินฉัตร อดีต สว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา หน.สำนักงาน จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต.สำโรงปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย พี่น้องประชาชนชาว อ.ปรางค์กู่ มาให้การต้อนรับ
          ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อเดือนที่แล้ว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ อ.ปรางค์กู่ เช่นกัน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ที่ อ.ปรางค์กู่ ไม่เคยได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ วันนี้คณะของท่านได้เดินทางลงพื้นที่ อ.ปรางค์กู่ เพื่อกำกับและติดตามการตรวจราชการในการปฏิบัติงานของข้าราชการในภูมิภาค อีกทั้งดูสถานที่จริง ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำห้วยลีลา พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งไม่เคยได้รับการขุดลอก มาเป็นระยะเวลา 30-40 ปีแล้ว รับฟังการการรบรรยายสรุปโครงการ และลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมของโครงการที่ตนและคณะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลางฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำห้วยลีลา พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ ที่ตั้งโครงการบ้านกอกหวานใต้ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ การที่คณะของท่านได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในวันนี้ จึงมองเห็นเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ เป็นขวัญกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้พวกเรามีพลังที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้ง ความยากจน และพัฒนา อ.ปรางค์กู่ ให้เจริญรุดหน้าขึ้นไป
          ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้มาดูพื้นที่แล้วเห็นว่าน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี้ เมื่อเราใช้งบมาขุดลอกเรียบร้อยแล้วการดูแลรักษาให้ยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ร่วมกับท่าน ส.ส.ดร.วิลดา อินฉัตรก็พบว่ามีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งในส่วนของทีม ส.ส.และภาคข้าราชการ ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทำงาน ส่วนหนึ่งยังเห็นตัวอย่างจากตรงนี้จะพบว่ามีดินจำนวนมากที่ขุดขึ้นมา เราต้องการนำเอาทุกส่วนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะนำเอาไปทำถนน ทำเป็นสนามหญ้าโรงเรียน หรือนำเอาไปถมในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกเพื่อว่าเวลาเดินทางไป ทำการเกษตรและการนำสินค้าทางการเกษตรและจำหน่าย ค้าขายก็จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน และเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย รวมทั้งหน้าน้ำหลากก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ด้วยเป็นการร่วมกันขององคาพยพทุกส่วน
         ดร.ณหทัย กล่าวต่อไปว่า อยากให้ส่วนอื่นๆได้ทำงานกันเป็นองคาพยพแบบนี้ที่เข้มแข็งมากส่วนท่านรองนายกฯ ภูมิธรรม เวชชชัย ท่านก็เป็นประธานของคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายพื้นที่แบบบูรณาการในจังหวัดอีสานทั้งหมดทั้ง 20 จังหวัด ในการลงพื้นที่วันนี้เราจะนำโครงการเกี่ยวกับการชลประทานการจัดการน้ำทั้งหมดไปรายงานท่านเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพรวมว่า ถ้าเราจัดการเพียงบางส่วนมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างเต็มที่ก็จะต้องจัดการบริหารให้ครบวงจร โดยจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ คาดว่าโครงการนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะว่า พื้นที่นี้มีทีมงานที่เข้มแข็งและจากการตรวจสอบโครงการนี้มีการรายงานที่ครบพร้อมเต็มที่ในการเริ่มดำเนินงานได้เลย จากวันนี้ก็คงจะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองของท่านรองนายกภูมิธรรม แล้วเราจะได้มีการอนุมัติเพื่อให้โครงการนี้ได้ผ่านเพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!