ร้อยเอ็ด-จัดประกวดธงผะเหวด อัตลักษณ์ และจิตวิญญาณ ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด-จัดประกวดธงผะเหวด อัตลักษณ์ และจิตวิญญาณ ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดธงผะเหวด ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิศิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิมิติด้านวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน เข้าร่วมชมกิจกรรม
          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ธงผะเหวดซึ่งชาวบ้านได้พร้อมใจกันถักทอด้วยชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็น 1 ในเครื่องบูชาบุญผะเหวด ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำธงผะเหวดประดับตามบ้านเรือนของประชาชน สถานที่ราชการ องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดการประกวดธงผะเหวด ในงาน”มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567 กำหนดจัดการประกวดธงผะเหวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธงผะเหวดประเภทคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม และธงผะเหวดประเภทประยุกต์ โดยเน้นความหมายของลาย, เทคนิคความละเอียดประณีต, การใช้วัสดุที่ เหมาะสม ความกลมกลืนของสีและวัสดุที่ใช้ความสวยงามและภาพรวม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายอำเภอ ทุกอำเภอสภาวัฒนธรรมอำเภอ ทุกอำเภอ และประชาชนทั่วไป ได้ส่งธงผะเหวดเข้าประกวด ดังนี้ ธงผะเหวดประเภทคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม จำนวน 30 ผืน ธงผะเหวดประเภทประยุกต์ จำนวน 30 ผืน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 ผืน ขณะนี้ถูกจัดแสดงอย่างงดงาม ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกาเมืองร้อยเอ็ด และด้านหน้าหอโหวด 101
           เชิญเที่ยวงาน งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2567 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!