ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ขุขันธ์

ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ขุขันธ์

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 14 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 153 บ้านบก หมู่ที่ 13 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ นายวรากร สีสัจจา อายุ 25 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป (แม่ครูรำแม่มด) มีรายได้ตามแต่มีงานจ้างต่อเดือน
          เหตุเกิดเมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 24 ก.พ.67 ได้เกิดอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่ 153 บ้านบก หมู่ที่ 13 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของนายวรากร สีสัจจา ทำให้ที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 109,235 บาท ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เช่น สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ที่ว่าการ อ.ขุขันธ์ ส่วนราชการระดับอำเภอ ตลอดจนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!