ร้อยเอ็ด-สกร. ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

ร้อยเอ็ด-สกร. ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด อดีตผู้บริหาร และครู กศน.ร้อยเอ็ด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน สกร.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก
          นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดทำผ้าการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถดำเนินงานภารกิจต่างๆ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พุทธศักราช 2566 และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เนื่องจากมีบุคลากรประจำสำนักงาน จำนวน 39 คน แต่สถานที่ ทำงานคับแคบทำให้บุคลากรไม่ได้นั่งประจำตามกลุ่มงานดังกล่าว และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด จำนวน 365 คน ซึ่งเป็นผู้มารับบริการที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้เกิดความสับสนในการเข้ามาติดต่อแต่ละกลุ่มงาน สร้างความแออัดและไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อราชการ ดังนั้นสำนักงาน จึงจัดทำโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคาร ในครั้งนี้
          กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงาน สกร.อำเภอทุกอำเภอ ด้วยความสามัคคี โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางมาร่วมพิธีต่างก็แต่งตัวด้วยการอนุรักษ์ผ้าไทยประจำท้องถิ่นที่สวยงาม พร้อมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!