เพชรบุรี-“ดร.ยุทธพล” พบ ‘คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ เพื่อการทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพชรบุรี-“ดร.ยุทธพล” พบ ‘คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ เพื่อการทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา ในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและลงนามในแบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง ในการช่วยให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีสุขอนามัย โดย ดร.ยุทธพล ส่งมอบ งบประมาณ ทั้งสิ้น 33 หลัง เป็นเงินจำนวน 1,153,897 บาท ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารออปอทอรับไปดำเนินการ 12 แห่ง รับมอบไปดำเนินการ ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!