ประจวบคีรีขันธ์-รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์-รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บางสะพาน

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์บางสะพาน นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมบางสะพานจำกัด โดยมี นายพรเทพ สองสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพาน , นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะทำงาน ด้านดิน น้ำ หนี้สิน , องค์กรอื่นๆ , สภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ , นายจำลอง ดีทองอ่อน ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพานจำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ และได้ร่วมประชุมให้กำลังใจ มอบแนวนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมวลหมู่สมาชิกสหกรณ์และมีสิทธิในที่ดิน ร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการของสหกรณ์ให้ยั่งยืนต่อไป
           ในการนี้ นายพรเทพ สองสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพานและพี่น้องเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติจ.ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนโกโก้ตะนาวศรี ต.ช้างแรก ได้มอบผลิตภัณฑ์โกโก้แปรรูปของชุมชน มอบให้เป็นของเพื่อไปประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดในอนาคตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!