กาญจนบุรี-สสจ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรีย

กาญจนบุรี-สสจ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรีย

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานภายใต้โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (RAI3E) ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ตลอดจนลดความเสี่ยงของการดำเนินงานในอนาคต โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เกริงกระเวียรและที่ทำการมาลาเรียคลินิกชุมชน เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานภายใต้การกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!