สุพรรณบุรี-บ้านวัดโรงเรียนร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะ

สุพรรณบุรี-บ้านวัดโรงเรียนร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / ธนกฤต แตงโสภา

          นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และวิทยากรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 450 คน โดยบูรณาการพันธกิจหลักที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วย “สบช.โมเดล” ใช้แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และมาตรการ 3 อ. 3 ล. ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งยังมีวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดชุมชนเสมือนเป็นครอบครัว ถือเป็นจุดแข็งของกลไกในการขับเคลื่อน “สบช.โมเดล” อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
          ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก การดำเนินการจัดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสบช.โมเดล 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 – 2567) โดยมีพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ พระภิกษุผู้ขับเคลือน สบช. โมเดล จากวัดสู่บ้าน ดร.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี (สบช.โมเดล กับภาคีเครือข่ายการทำงานสุขภาพเชิงรุกจังหวัดสุพรรณบุรี) นายแพทย์ก่อศักดิ์ จันทร์วิจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (สบช. โมเดล กับการจัดการสุขภาพเชิงรุก จังหวัดสุพรรณบุรี) และ ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (การนำร่องขับเคลื่อน สบช. โมเดล วิทยาลัยพยาลาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และพื้นที่จังหวัดสุพรรณบรี) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อน สบช. โมเดล 2022 ด้วย “บวร” ซึ่งเป็นการนำหลักบ้าน วัด โรงเรียน “บวร” มาใช้ในการดำเนินงานขับเคลื่อน สบช. โมเดล
          ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดโครงการ “พระบริบาลภิกษุไข้” สามารถช่วยเหลือดูแล ปฐมพยาบาล ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่ชุมชน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การช่วยฟื้นคืนชีพ การให้ยาทางปาก การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การฉีดยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การทำแผล การออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ การเคลื่อนย้ายต่างๆ และการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับการให้อาหารทางสายยาง ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพจิตของพระภิกษุทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!