ประจวบคีรีขันธ์-ททท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ-เอกชน หารือแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์-ททท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ-เอกชน หารือแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 11 มี.ค.67 ที่ห้อง Colonial Hall โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลล่า หัวหิน จ.ประจวบฯ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานร่วมกับนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ ในการประชุมหารือและรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ โดยมี นายชณัฏฐ์ พงศ์ธราธิก ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก และ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พันธมิตรทางการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในหัวหิน ชะอำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
          ผู้ว่าการฯ ททท.ได้กล่าวถึงเป้ารัฐบาลที่จะผลักดันไทยเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ตามนโยบาย Thailand Vision ของท่านนายกรัฐมนตรีและ 4 มาตรการยกระดับการท่องเที่ยว พร้อมหารือโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ตามกรอบการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน Local Experience มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ สู่ World Class tourism Destinations พัฒนาเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ Shopping & Dining Paradise รวมถึง world event เป็นต้น โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ โดยรองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ / การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก Thailand Riviera โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ / รายงานสถานการณ์อัตราการเข้าพักของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี โดยนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก / แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว@ประจวบฯ โดย นายอุดม ศรีมหาโชตะ ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก / การนำเสนอโครงสร้างราคาที่พักโรงแรมในพื้นที่อำเภอหัวหิน โดยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ / นำเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism For All โดยประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดประจวบฯ
          ทั้งนี้ ได้หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯจากทุกภาคส่วนในจังหวัดฯ มีประเด็นที่ต้องการผลักดัน อาทิ 1. เพื่อสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางจากเชียงใหม่ หาดใหญ่ และอุดรธานี จึงต้องการผลักดันให้เกิดเส้นทางการบิน หัวหิน-เชียงใหม่เพิ่ม และเปิดเส้นทางการบินหัวหิน-หาดใหญ่ และ หัวหิน-อุดรธานี 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์แคมเปญการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบฯ 3. การส่งสริมการขาย สินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านงานส่งเสริมการขาย ททท. 4. ส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวทางรถไฟ 5. ผลักดันให้ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทางฝัน ของนักท่องเที่ยว ทุกกลุ่ม Dream Destination For All สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ททท. และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สมาคม เอกชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นแนวทางทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!