นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดงานกีฬา 2 อบต. ต้านภัยยาเสพติด

นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดงานกีฬา 2 อบต. ต้านภัยยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 10 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.พัฒน์พร โอบอ้อม นายก อบต.นครสวรรค์ตก นำคณะผู้บริหาร อบต.นครสวรรค์ตก สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลนครสวรรค์ตก เดินขบวนพาเหรด เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อนำกิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข เสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยทำการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลนครสวรรค์ตก ทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
          จากนั้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดแข่งขันกีฬาหนองกระโดนเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมี นายชัย วจีสัจจะ สมาชิกสภา อบจ. เขต 6 อ.เมืองนครสวรรค์ น.ส.ดลยา ลิ้มสุวรรณ นายก อบต.หนองกระโดน พร้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานในสังกัด คณะกรรมการศูนย์กีฬา อบต.หนองกระโดน ผู้นำชุมชน และนักกีฬา ร่วมให้การต้อนรับ
          การแข่งขันกีฬาหนองกระโดนเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 มีการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือในการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหนองกระโดน อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!