อำนาจเจริญ-วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่กองบิน 21

อำนาจเจริญ-วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่กองบิน 21

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 9 มีนาคม 2567 นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพื่อนำไปประดิษฐานที่ห้องมั่นคง วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21อุบลราชธานี โดย มี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีอัญเชิญ ครั้งนี้
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ มาประดิษฐานให้ศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต ซึ่งมีการกำหนดการอัญเชิญมาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!