ชุมพร-จัดงานวันตรีสากลยิ่งใหญ่ เชื่อมความสามัคคี ครบทุกชุมชน

ชุมพร-จัดงานวันตรีสากลยิ่งใหญ่ เชื่อมความสามัคคี ครบทุกชุมชน

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจชุมพร

          วันที่ 9 มี.ค 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา นายนพพร อุสิทธิ์ (นายกโต้ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล โดยมี นายกเปี้ยว สุจิตรา อุสิทธิ์ นายก อบต.นาสัก และ กลุ่มสตรี จากตำบลต่างๆ ทุกอำเภอเดินทางมาร่วม งานกว่า 3,000 คน ที่ลานจอดรถครัวคุณสาหร่าย อำเภอท่าแซะ
          นายนพพร กล่าวว่า สตรีแม่บ้านเป็นคนสำคัญในการ ดูแลครอบครัว ดูแลชุมชน ปัจจุบัน มีสตรีจำนวนมากขึ้นมาเป็นผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตำบลต่างๆ และสามารถทำงานได้ดี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จึงได้ส่งเสริมให้มีการ รวมกลุ่ม สตรี อบจ.ขึ้น เพื่อที่จะได้ให้การสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนงาน ในชุมชน ร่วมกับ อบจ.ชุมพร อีกทั้ง เพื่อให้สตรีได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่างสมบูรณ์
          สำหรับ วันตรีสากลนั้น สมัชชาสตรีได้ประกาศให้ให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งวันสตรีสากล ไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย อีกทั้งกลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม ก็ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ ส่วนประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตาม พันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบายมาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้สตรีได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัย ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม ในฐานะที่สตรีก็เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!