กระบี่-เทศกาลลานตา ลันตา ก้าวสู่ 123 ปี ย้ำ!พร้อมผลักดันเป็น Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก

กระบี่-เทศกาลลานตา ลันตา ก้าวสู่ 123 ปี ย้ำ!พร้อมผลักดันเป็น Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก

ภาพ/ข่าว:สุพมาศ พรหมมาส

          เมื่อเวลา 17.19 น. วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา (หลังเก่า) พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ฉลองครบรอบ 123 ปี อำเภอเกาะลันตา “ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง” Great Nature Glorious culture) ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันย้อนรอยเมืองการค้าทางทะเลอันดามัน ในสมัยอดีต ของเกาะลันตายุคสมัยแห่งการใช้เรือสำเภาขนส่งสินค้า โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฎิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และมีนางณัฐธยาน์ ผาสุข นายอำเภอเกาะลันตา กล่าวรายงาน มีนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่,นายสนาน หวังผล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่,นายวิชิต ยะลา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา,พ.ต.อ.ศิริธรรม นาควรรณ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจเกาะลันตา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนท่องเที่ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พลังมวลชนประกอบด้วยชาวไทยพุทธ มุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวเล ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
          การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันย้อนรอยเมืองการค้าทางทะเลอันดามัน ในสมัยอดีต ของเกาะลันตายุคสมัยแห่งการใช้เรือสำเภาขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากจะมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมแล้วภายในงานได้มีการจำลองวิถีชีวิตย้อนยุในอดีต ลานวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนจาก 5 ตำบล นำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารพื้นบ้าน การสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โอท้อป ของผู้ประกอบการในอำเภอเกาะลันตา การออกบูธของโรงแรมระดับห้าดาว ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายสินค้า อาหารและของที่ระลึก บริเวณชุมชนศรีรายา (Lanta Old Town) การแสดงของนักเรียน กลุ่มสตรีและการแสดงของนักดนตรีบริเวณลานราตรี ตั้งแต่เวลา 21:30 น. ถึง 24:00 น. ทุกคืน
          นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายยกระดับเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นของจังหวัด ส่งเสริมให้มีการยกระดับให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆของจังหวัดสู่ระดับชาติและระดับสากล เป็นการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเทศกาลลานตา ลันตา เป็น 1 ใน 6 เทศกาลประเพณีของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเทศกาลที่มีศักยภาพ มีความต่อเนื่อง มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ และนำเสนอวิถีชีวิต การดำรงอยู่ของวัฒนธรรม วิถีแห่งความภาคภูมิใจของดีมากมายของเกาะลันตา สมกับชื่อเทศกาล ที่ผู้ร่วมงานหรือผู้มาเยือนเทศกาล เกิดความละลานตา “เกาะลันตายังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยพี่น้องมุสลิม ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวเล (หรือชาวไทยใหม่) มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเป็นเวลา 123 ปี อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ควรค่าแก่การมาเยือน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ต้องการจะผลักดันให้เทศกาล ลานตา ลันตา เป็น Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเทศกาล ลานตา ลันตา เป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!