นครสวรรค์-จัดประชุมใหญ่ สมาคมข้าราชการบำนาญ

นครสวรรค์-จัดประชุมใหญ่ สมาคมข้าราชการบำนาญ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          นายประชา ฉายเพชร์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมีการรายงานผล การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ได้แก่ 1. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสมาชิก , 2. โครงการแข่งขันแลลรี่เพื่อการกุศล , 3. โครงการมุทิตาจิต , 4. โครงการแบ่งธารน้ำใจ , 5. ให้ทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน , 6. โครงการกองบุญวันเกิด , 7. โครงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการสันทนาการให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง
          สำหรับสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งเพื่อสมาชิกจะได้มาพบปะสังสรรค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพ และโครงการที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์มีอาคารของสมาคมที่จัดสร้างขึ้นโดยการหารายได้และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน นับว่าเป็นสมาคมบำนาญที่มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองเป็นแห่งและเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่ 7 ของทุกเดือน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการส่งเสริมสร้างความสุขจัดคาราโอเกะให้สมาชิกมาร่วมร้องเพลงและสนุกสนานร่วมกัน ทุกวันที่ 7 และ วันที่ 21 ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 2,390 คน จึงเชิญชวนข้าราชการทุกสังกัดทุกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยยื่นใบสมัครได้ที่คณะกรรมการสมาคมทุกท่าน ท้ายที่สุด นายกสมาคมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกที่ได้ร่วมทำกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ ด้วยดีมาตลอด และขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสมาคมและสมาชิกต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!