ร้อยเอ็ด-ผวจ.ถวายภัตตาหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครึ่งหลัง

ร้อยเอ็ด-ผวจ.ถวายภัตตาหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครึ่งหลัง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครึ่งหลัง ปี 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมถวาย และมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          โดยการสอบบาลีสนามหลวงฯ ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีสนามสอบทั้งสิ้น จำนวน 83 แห่ง สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีสนามสอบบาลีสนามหลวง 2 แห่ง คือ ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทั้งนี้ที่สนามสอบวัดบ้านเปลือยใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล ซึ่งเป็นข้าวกล่องพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!