นครนายก-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดงาน “วันสตรีจังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567

นครนายก-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดงาน “วันสตรีจังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่ห้องประชุมเกรียงไกร โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”สตรีจังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567 โดยมีนางธัญธารีย์ จารุจิตตวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก และคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมบูรณาการจัดงานขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรกลุ่มสตรี และผู้สนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของสตรีในสังคมไทยและสากล ในปัจจุบันสตรีได้มีบทบาททางสังคม ความเสมอภาคระหว่างเพศ หน้าที่การงาน และการเป็นผู้นำที่สำคัญในพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ในทุกสถานการณ์ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ในการจัดการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้บูรณาการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดง การเดินแบบของกลุ่มผู้นำภาครัฐ ภาคประชาชน การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ และการพบปะสังสรรค์ เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างพลังความรัก ความสามัคคีของสตรีจังหวัดนครนายก ให้เป็นที่ประจักษ์และมีความยั่งยืนตลอดไป


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!