ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ นำตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ นำตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) ช่วงเช้า ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงบ่าย ณ ศาลาประชาคมบ้านเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับการประเมิน และนำเสนอผลการดำเนิงาน
          นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) โดยให้จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 2 หมู่บ้าน เพื่อรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากกรมการปกครอง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นระดับอำเภอ (รอบแรก) จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ลงตรวจประเมินผลงานในพื้นที่ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 วันละ 2 หมู่บ้าน และพิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศ และรายงานให้กรมการปกครองทราบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!