ชุมพร-มทบ.44 เปิด “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ปี 67

ชุมพร-มทบ.44 เปิด “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ปี 67

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (6 มี.ค.67) ณ ลานหน้าหน้า ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร(มทบ.44) ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 เป็นประธานเปิด “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มบริษัท การปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด ,สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชุมพร ,เทศบาลเมืองชุมพร ,กองกำกับการ ตชด.41 ,เทศบาลตำบลวังใหม่ ,เทศบาลตำบลวังไผ่ ,การประปาส่วนภูมิภาค จ.ชุมพร ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชุมพร ,รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,ชลประทาน จ.ชุมพร ,แขวงทางหลวง จ.ชุมพร ,แขวงทางหลวงชนบท จ.ชุมพร มูลนิธิและส่วนราชการเข้าร่วมบูรนาการช่วยภัยแล้งแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ชุมพร
          พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 กล่าวว่า “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 เกิดมาจากการบรูณาการจากหลายหน่วยงาน ในพื้นที่ จ.ชุมพร ทั้งนี้เนื่องจาก สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งทวีคูณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีเหตุจากฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ช่วงฤดูร้อน จึงต้องร่วมกับบูรนาการของหลายหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน และเป็นการสร้างความพร้อมของส่วนราชการในพื้นที่ จ.ชุมพร ที่ร่วมโครงการฯ. ให้มีความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง จึงได้เกิด “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุจากการขาดน้ำอุปโภค-บริโภค จากนี้ต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!