กาญจนบุรี-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

กาญจนบุรี-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่หนึ่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2567 และพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ
          ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับศีล ต่อจากนั้นประธานในพิธีฯถวายภัตตาหารพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ กรวดน้ำ ประสงฆ์อนุโมทนา ถวายดิเรก ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โอกาสนี้ได้ตั้งครัวพระราชทาน ณ บริเวณภายในวัดที่เป็นสนามสอบ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชน ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรที่เหลือจนครบ เป็นอันเสร็จพิธี
          โดยทั้งนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้ออกประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่องในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2567 สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในส่วนภูมิภาค เปิดสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!