อุดรธานี-“ณฐพล วิถี” รองพ่อเมืองถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อุดรธานี-“ณฐพล วิถี” รองพ่อเมืองถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มี.ค.67 ที่ศาลาการเปรียญพระโสภณพุทธิธาดา วัดศรีนคราราม ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สั่งการ มอบหมายให้นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง มีพระราชวัชรวิสุทธิ์ (ชาญชัย กิตฺติโก) เจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอกุมภวาปี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีคับคั่ง


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!